بزرگ‌ترین رمز زن‌داری اظهار محبت و علاقه است. اگر زن بفهمد محبوب شوهرش نیست، از خانه و زندگی بیزار می‌شود، به فعالیت‌های خانه‌داری و بچه‌داری بی‌علاقه می‌شود و از خود می‌پرسد چرا برای شوهری تلاش كنم كه دوستم ندارد!

حق با اوست. شما اگر جای او بودید برای كسی كه حتی دوستتان هم ندارد فداكاری می‌كردید؟!

محبت و احترام چیزی است كه در فضای خصوصی و عمومی باید برای صدا زدن همسرتان در نظر بگیرید.

طوری همسرتان را صدا بزنید كه شوق را در او زنده كنید. جلوی دیگران او را بدون پسوند خانم نخوانید و در فضای خصوصی خود طوری كه دوست دارد او را صدا كنید: گلم، قشنگم، عزیزم​ و... خیلی بهتر از صدا زدن مخفف اسم آن هم با لحن آمرانه است.

زنی شكایت داشت از این​كه نزد دیگران همیشه همسرش را آقا و حاج آقا خطاب می‌كند، ولی او چنان نامش را مخفف كرده و زری صدایش می‌كند كه انگار با یك بچه یا كلفت دارد صحبت می‌كند.

 

یك قدم به پیش، یك قدم از دنبال

پیشباز و بدرقه شوهر توسط همسر یكی از كارهای كوچكی است كه اثر بزرگی در صمیمیت زن و شوهر دارد و عشق و احترام شما را به او ثابت می‌كند.

خانمی می‌گوید: من هر بار به بدرقه همسرم می‌روم و به استقبالش می‌آیم، اما یك بار كه من سفر رفتم، او با بی‌میلی به مشایعت من آمد و هنگام بازگشت نیز تمایلی برای استقبال از من نداشت. منزل را بی‌حد و اندازه به هم ریخته و هیچ كاری انجام نداده بود طوری كه تا پا به خانه گذاشتم، از دیدن این همه به هم ریختگی و كار سنگینی كه در انتظارم بود، افسرده شدم.

به مردان توصیه می‌شود اگر زمانی همسرشان در خانه نبود با مرتب كردن یا منظم نگه داشتن خانه، او را خوشحال كنند نه این‌كه به نحوی با به هم ریختگی و شلختگی به او نشان دهند​ جایگاهش نظافت خانه است و حالا كه نبوده كارهایش روی زمین مانده است.

یكی از كارهای عاشقانه در خانواده این است كه به همسرتان نشان دهید كار خانه را ننگ و عار نمی‌دانید و چون همسرتان را پایین‌تر از خود می‌دانید، او را به كار خانه نگمارده‌اید و همه این كارها به خاطر محبت انجام می‌شود.

 

یكدیگر را دریابید

هر كسی می‌تواند خسته، افسرده و كسل باشد. زن چه كار خانه و بچه‌داری كند چه كار بیرون،كاری تمام وقت یا گاهی دو شیفته​ كرده است.

مرد نیز مانند او وقتی از بیرون می‌آید خسته است، بنابراین هیچ یك نباید از دیگری طلبكار باشد بلكه هر یك باید سعی كند با ایثار و فداكاری، زبان خوش و دلجویی و همراهی، خستگی و آزردگی دیگری را از بین ببرد. اگر هریك كار خود را مهم‌تر بشماریم و فكر كنیم خسته‌تر از دیگری هستیم هرگز به مقصود نمی‌رسیم.

 

اگر آرامش می‌خواهید، احترام بگذارید

زن، خود را نیز به اندازه همسرش دوست دارد و به حفظ شخصیت خویش علاقه‌مند است. دوست دارد محترم و گرامی باشد. از تحقیر و توهین رنجیده خاطر می‌شود. اگر به او احترام شود، احساس شخصیت می‌كند و به كار و زندگی دلگرم می‌شود. از احترام و احترام‌كننده خوشش می‌آید و از توهین و توهین‌كننده متنفر می‌گردد. بنابراین اگر می‌خواهید زندگی خوشی را تجربه كنید، به همسر خود احترام بگذارید. بدون احترام به همسرتان از مرغكی بال و پر شكسته نمی‌توانید انتظار آواز خوش داشته باشید.

منبع: جام جم