به گزارش " رویداد " دشواری‌های دوران پس از جدایی‌ برای زنان به مراتب بیشتر است. تنگناهای اقتصادی، کمبودهای عاطفی، وسواس‌های فکری، حاشیه‌های ناخواسته از برخورد نامناسب اطرافیان و جامعه و مشکلات مربوط به سرپرستی فرزندان از مهم‌ترین دغدغه‌های زنانی است که براساس قانون، مطلقه نام می‌گیرند.

مقایسه میان وضع زنان و مردان پس از جدایی و حتی مقایسه میان زنان مطلقه و بیوه نشان می‌دهد، تنگناهای پیش‌روی زنی که از همسر خود جدا می‌شود‌ در مقایسه با دو گروه دیگر بیشتر است. نگاهی گذرا به وضع زنان مجرد در جامعه نشان می‌دهد‌ شرایط زنانی که همسر خود را از دست می‌دهند با زنانی که از همسر خود جدا می‌شوند، متفاوت است، گرچه چالش‌هایی مانند نیازهای معیشتی، عاطفی و اجتماعی برای هر دو گروه از زنان وجود دارد، اما نمی‌توان انکار کرد که زنان مطلقه با واکنش‌های منفی بیشتری از سوی جامعه مواجه می‌شوند.

کسی که در مقابل گزینه طلاق قرار می‌گیرد، مانند آن است که در ساختمان چند طبقه‌ای که دچار آتش‌سوزی شده، گرفتار شده است. برخی افراد در چنین شرایطی از ترس آتش و سوختن به پایین می‌پرند و دیگر نمی‌اندیشند که کجا فرود می‌آیند و آیا زنده می‌مانند یا خیر! اما برخی دیگر در مقابل ترس از آتش و پریدن، آتش را ترجیح می‌دهند‌ با این امید که حتی اگر دچار سوختن هم شوند، می‌توانند به زندگی خود ادامه دهند، اما با چه شرایطی، معلوم و قابل پیش‌بینی نیست. تصمیم‌گیری در این شرایط برای هر کس دشوار است، اما آمارها نشان می‌دهد ‌تعداد زوج‌هایی که در معرض دو تصمیم پریدن از زندگی مشترک یا سوختن و ساختن قرار می‌گیرند، در جامعه ایران رو به افزایش است.

بررسی چند دوره سرشماری، بیانگر تغییرات قابل تاملی در آمار طلاق در کشور است. مطابق سرشماری سال 1365، 103 هزار زن در این سال خود را مطلقه معرفی کردند، پس از ده سال یعنی در سال 1375، تعداد زنان مطلقه کشور به 110هزار نفر رسید، اما در سرشماری سال 1385، رقم زنان مطلقه کشور بالغ بر 252 هزار نفر گزارش شده است. بررسی دقیق‌تر این آمار نشان می‌دهد، در سال 1365، 35 هزار مورد، سال 1375، 37 هزار مورد، سال 1385، 94 هزار مورد و در سال 1390، 130 هزار مورد طلاق در کشور اتفاق افتاده است.

بنابراین آمار طلاق در کشور متناسب با رشد جمعیت، با شتاب رو به افزایش است و براساس همین آمار در خوشبینانه‌ترین حالت، از این پس سالانه حداقل 130 هزار زن به تعداد زنان مطلقه کشور اضافه می‌شود.

منبع: رویداد