تا توانی دلی به دست‌آور

اگر به ​ شعر « تا توانی دلی به دست​آور​» اعتقاد داشته باشید، متوجه می‌شوید كه بعد از هر دعوا و شكستن دل همسرتان كار سنگینی برعهده دارید تا دل او را دوبـــاره به دست آورید، بنابراین سعی كنید از دعوا اجتناب كنید یا جلوی حاد شدن آن را بگیرید.

این مساله كه شما بپذیرید، بحث و دعوا نیز بخشی از روابط شما با همسرتان را تشكیل می‌دهد، بسیار مهم است.

نخستین گام به سوی این هدف، آن است كه بفهمید واقعا سر چه چیزی در حال بحث كردن با یكدیگر هستید و دیدگاه متضادتان را تعادل ببخشید.

اگر رفتار خودتان را تغییر دهید، در اكثر اوقات واكنش رفتاری او نیز متفاوت خواهد بود.

مطمئن شوید كه به دعوا فقط برای این كه غرور خود را نشكنید، ادامه نمی‌دهید.

آیا شما تمایل دارید، مثل یك بچه، بد عنق، بهانه‌گیر و لجباز باشید؟ یا مانند یك پدر و مادر انتقادگر دائما منت بگذارید، انتقاد كرده یا سرزنش كنید؟ یك فرد بزرگسال، آرام است، روی مسائل تمركز می‌كند، گوش می‌دهد و مذاكره می‌كند.

گوش كنید، این مهم‌ترین بخش برای داشتن ارتباطی خوب و مناسب است، به حرف‌های همسر خود بدون حدس و گمان و قضاوت، گوش دهید.

كنكاش كنید، توضیح دهید، خود را به جای همسرتان قرار دهید؛ لبخند بزنید، خشم خود را كنترل كنید، از بزرگ‌ترها برای پـــادرمیــــانی كمك بگیرید، منطقی باشید، سعی كنید تكنیك‌های حل مسأله را فرا بگیرید تا بتوانید مشكل خود را به​طور منطقی حل كنید.

مخالفت طرف مقابلتان را بپذیرید، گاهی اوقات این راهكار آسان‌تر است، همه دعواها نیاز به برنده و بازنده ندارد.

نوبت حرف‌زدن را رعایت كنید، به طرف مقابلتان نیز فرصت برای حرف‌زدن بدهید و نوبت خود را حفظ كنید، در این صورت است كه بحث تا بهبود روابط ادامه می‌یابد.

منبع: جام جم