خانواده درمانی استراتژیک متخصصان سرشناسی مانند: پاول واتسلاویک، جان ویکلند و کلومدنز دارد. در این میان جی هیلی برجسته است. هیلی گروه بیتسون  و گروه MRI را به عنوان بینانگذار تحت تاثیر قرار داد و موسسه خانواده درمانی (هیلی مدنز) واشینگتن را تاسیس کرد. نوشته های نظری و فنون وی را نیز تاثیر پرقدرتی بر رویکرد سیستم های میلان که سلوینی آن را بنیان گذاشت، بر جای گذاشتته اند.

جی هی لی مدافع خانواده درمانی در زمینه های تخصصی و عمومی بوده است. او با میلتون اریکسون، گریگری بیتسون، و سالوادور مینوچین فعالیت کرده است.هیلی در 1952 کارش را با گریگوری بیتسون شروع کرد. هیلی پیشقدم در تشخیص الگوهای ارتباطی در خانواده های اسکیزوفرنیک بود. هی لی به مطالعه فرایند ارتباط خواب درمانی میلتون اریکسون علاقه مند شد.  هی لی هیپنوتیزم را در 1953 از اریکسون آموخت. هی لی خیلی لز مفاهیم نظریه اریکسون با بسیاری از مفاهیم خودش در ارتباط با عمل درمان ترکیب کرد.

جی هی لی مولف دو کتاب مشهور با نام : روان درمانی خانواده (1976) و دیگری ترک خانه (1980) منتشر کرد. از هی لی به عنوان کسی که از مهارت های کافی برای شکستن قدرت و استراتژیست نظامی برخوردار است و این مهارت ها را به فنون درمانی قابل توجهی تبدیل کرده است، یاد می شود (1990). در مجموع، جی هی لی مبدع با تجربه ای است که جدال و تغییر را ایجاد کرد.

گردآورنده: نصرت نوجوان

منبع: خانواده درمانی، ساموئل گلادینگ، فرشاد بهاری